Bartis Ferenc: ÉS MÉGIS ÉLÜNK

Széttépve és összetörten,
Győzelmektől meggyötörten,
Már magzatként, bajba ölten,
Vándor bölcső-temetőben,
És mégis élünk.

Dobra vernek minden vágyat,
Árverezés a vasárnap,

Homommay Ottó János: A rideg valóság (részlet a könyvből) A TURÁNI ÁTOK = KERESZTÉNYSÉG (6.)

Az előbbi fejezet következtetésit levonva megállapítható, hogy a mi turáni átkunk tulajdonképpen maga a kereszténység! Mert valójában mi ez az átok?
1. A nemzeti meghasonlás

Somogyi Zoltán: Van-e Istennek kiválasztott népe?

Ha Istennek volna kiválasztott népe, eleve nem volna igazságos Isten. Minthogy egyetlen szülő sem igazságos, ha van neki kiválasztott gyermeke. Isten pedig igazságos, ahhoz kétség nem fér.

Páll János: A MAGYAR VALLÁS ÉS A MAGYARSÁG

A féreértések elkerülése végett mindjárt itt leszögezzük, hogy „Magyar Vallás” fogalom alatt azt a hitfelfogást értjük, amit a torontói Kanadai Magyar Egyház gyülekezete hisz és vall.

Nauticus Hungaricus - EMLÉKEZZÜNK dicsőséges tengeri múltunk néhány eseményére

1844. évben gróf Széchenyi István reform-törekvéseinek eredményeként közkívánalommá vált egy tengeri hajózási vállalat alapítása. Ezt a magyar kereskedelmi társaság 1846.

Thiry Sándor: Őseink hitéről

Őstörténetünk kutatóinak munkái folytán mintha életre-kelne őseink vallása, ami annál is inkább lehetséges, mert ősi hitünkhöz való visszatérés gondolata időnként ösztönszerűleg felszínre tör a ma

Bencsi Zoltán dr.: Atilla hagyományok (6.)

Jellemzés. Úgy az Eddákban, mint a Niebelung énekeken végigvonul nem csupán az illető korok jellemrajza, amelyeken azok írták, hanem a népek jelleme is.

2013-évi programok

Március 9. - XIX. TARSOLYOSOK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Kézműves vásárral, előadásokkal. Budakalász, Faluház. Szentendrei út 9. 12-21 óráig.

Március 24. - IMA MAGYARORSZÁGÉRT

Bognár József: A budavári gótikus szobrok

A műalkotásoknak több életük van. Az egyik élete az a kor, amely teremtette, amit képvisel. Egy másik az utókor a maga végtelen értelmezésével, értékelésével.

Papp Zsigmond: Valahol utat tévesztettünk (2.)

A 14-ik század megint csak a rossz utat választotta, nemhogy felszabadította volna a jobbágyokat, hanem megszilárdította a földesurak hatalmát, behozta az úriszéket.

Dr. literáti Vágó Pál: AZ ELSIKKASZTOTT MAGYAR PARADICSOM 3. folytatás

Ha az Ó-szövetséget elfogadjuk történelmi kútfő gyanánt, meg kell állapítanunk, hogy a szumir emigránsok letelepedése Palesztinában, helyesebben a bibliai Kánaánban, még a lovasok egyiptomi uralma meg

Homonnay Ottó János: A RIDEG VALÓSÁG (részlet a könyvből) A kereszténység a világhódító judaizmus meghosszabbított karja (5.)

Ezer év távlatából azt látni, hogy korának legfejlettebb, legdemokratikusabb társadalom-berendezkedési formáját idegen fegyverek segítségével szétzúzta, hogy e társadalmat fejlődése útján egy évezredr

Dr. Mailáth István: ROVÁSÍRÁSUNK ÉS MAGYAR NYELVÜNK

Amikor a KRÓNIKA 1987.

Baráthosi-Balogh Benedek: Szumirok, szittyák, ősturánok - Állam, társadalom, ember

A mezopotámiai államok theokratikus monarchiák. Az egész világ az Istené, melyet ő adott az uralkodóknak, akik így az államnak egyházi és világi fejei.

Dr. Mácsay Lengyel Béla: A Kárpátmedence és népi története (1.)

A Föld életkorát Gerlin orosz tudós 5 milliárd, egy amerikai tudós 4 és fél, egy másik orosz tudós 3 és fél milliárd évre becsülte.

Dr. Kovács Imre: A ZARATUSZTRA VALLÁS EREDETE

Zaratusztra próféta volt. Nevének eredeti formája a Zardus. A név sumér szóösszetétel. Jelentése felsőbbrendű, égi hírvivő.

Ady Endre: SÍRÁS AZ ÉLET-FA ALATT

Lentről nézem ős terebélyed,
Piros csodákkal rakott Élet.
Óh jaj,
Te hitvány, te hitvány, te hitvány

Nem áhított így soha senki,
Nem tud téged más így szeretni
Óh jaj,
Hiába, hiába, hiába.

Magyarok Daloskönyve 1906. (részlet)

LEGYEN ÚGY, MINT RÉGEN VOLT

Legyen úgy, mint régen volt,
Legyen úgy, mint régen volt:
Hogy ne legyen a magyarnak,
Hogy ne legyen a magyarnak,
Se nadrágján, sem csizmáján semmi folt

vitéz Soltészné Guldán Olga: Magyar költők élete Dugonics András 1740-1818

Szegeden köszönt rá a csodálatosan szép ősz, amikor megszületik. Nagyratörő apja Dalmáciából került Szegedre s a szerb fiút itt nevelteti magyar szellemben a kegyesrendiek intézetében.

Kikelet . . .

Járd csendesen az erdőt,
járd csendben a mezőt,
nem hallod a vajudás
hangját erdőn, mezőn ?

Nem hallod a szíveddel
a pattanó rügyet ?
Nem érzed a szívedben
az örök életet ?

Gaál Zsigmond

Tartalom átvétel