Tetemre hívás

 Az új nemzedék 1937 augusztus 20-i számának vezércikke így áradozik István királyról: „Semmiből teremtett, „káoszból” épített országot.
 Ugarból tört termőföldet.
 Barbár homályban gyújtotta meg a törvény örök mécsesét”.
 Mindezek nyomán bárki azt hihetné, hogy semmi emberhez méltó élet nem volt előtte.
 István király „rendcsinálása” előtt.
 Vadállatok bőrébe bújt félemberek nyargalásztak, kurjongattak és verekedtek a temetetlen hullákkal borított magyar ugaron . . . . .
 Nagy Kászon
 Bővebben az első számban.

Ősi hitregéinkről

 Őseink hajdan évente tavaszszal választottak maguknak „Magyart”, azaz „Embert”.
 Ő nem volt más, mint a fejedelem, ami ősnyelvünkben „magyar” ember jelentéssel is bírt.
 E fejedelem a Napistennek, a Magyarok Istenének földi helytartója, megszemélyesítője.
 E szokás maradványa él a mai „pünkösdi király” vagy „legénybíró” választásában.
 Ősidőkben az Északi-sark még . . . . . . . .
 Magyar Adorján
 Bővebben az első számban.

Őseink vallása

 Bájos és csodaszép volt növény és virágtiszteletével.

 Az aranyos Nap, a Földistennő (Tündér Ilona) atya és anyaként való tiszteletével.

 Szinte látom ruhákban!

 Látom a Nap fiait, leányait atyjuk fényes arculata előtt leborulni.

 Látom őket a Nap ünnepein az Áldott Nap Aranytükre elé járulni.

 Hallom a csodaszép éneket, amelyekkel őt dicsőítik.

 Látom a gyöngyvirágkoszorús szüzeket a Magyarok Istene gyöngyvirággal felékesített jelképe körül körtáncot lejteni. . . . . .

 Magyar Adorján

 Bővebben az első számban.

Ősi hitregék

 Mag vagy Magyar!

 Napisten e neve mag szavunkból származik, amely szó nyelvünkben már a legrégibb ősidőkben is megvolt.

 E szavunkkal közvetlen rokonságban állnak makk, mogyoró, és meggy szavaink is.

 Ősnyelvünk egytagú szavainak fordított törvénye alapján (lásd: maggam) e szavakkal mindenki számára észrevehetően összecsöngenek gyümölcs és gümő, gumó, gömb, gomb, gombolyag szavaink is, mivelhogy minden gyümölcs ősalakja gömbölyű.

 E szavainknak megfelelői, rokonai árja nyelvekben is előfordulnak ugyan, de oda csak európai ősnépünk nyelvéből kerültek, még azon időkben, amidőn az árja nyelvek kialakultak, keletkeztek. . . . . .

 Magyar Adorján

 Bővebben az első számban.

Új Koppányokat szül a föld

 Ide hit kell, itt csak ez segíthet!...

 Egy maroknyi tábor kell ide, amely a nemzeti öntudat hordozója lesz.

 Egy parányi, de válogatott tábor, amelyet a meggyőződés hallatlan ereje fűt.

 Egy szívós, letörhetetlen csoport, amely kemény, mint az acél, amely a meggyőződésében legyőzhetetlen erőt hordoz.

 Amely kezébe tudja venni a nemzet halhatatlan harcát és meg tudja vívni azt minden és mindenki ellen.

 Maroknyi tábor, amelynek lesz ereje felrázni ezt a népet és megmutatni a kivezető utat. . . . . .

 Magyar Adorján

 Bővebben az első számban.

Beköszöntő

  Védekezésre kényszerítenek bennünket. És nekünk jogunk van az önvédelemhez. Mi már nem alkuszunk. Háború van és több arculcsapást nem viselünk el. Önvédelmünkhöz kiválasztottuk a fegyvernemünket és felvesszük a végletekig kiprovokált harcot. A nemzetünket mérgező bűntudat gyümölcsöseit pedig ősi parazsunk által gyújtott tűzzel porig égetjük.
 

1. szám címlap

1. szám címlap

1. szám címlap

Tartalom átvétel