Gárdonyi Géza : A HÉT VEZÉR

Kékfekete bársony az ég teteje,
Abban ragyog a nagy Göncöl szekere.
Nótát mondok a nagy Göncöl-szekérről,
Vagyis inkább a hét magyar vezérről.

ÁPRÁD volt az első vezér, a legfő;

Dr. Dér Ferenc : A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET POGÁNYLÁZADÁSAI ROMANTIKA NÉLKÜL

(Noha a szerző nem minden megállapításával értünk egyet, de azért ezt a tanulmányt mégis leközöltük, mert némely kérdésben bővíti ismereteinket e korszakról. A Szerk.)

Szőke István Atilla : Csaba királyfi üzenete

Nap és a Hold az ég éke,
csillagok közt jó a béke.
Éljetek jól ott a földön,
emléketek megőrzöm.

Vigyázzátok az országot,
tápláljátok az őslángot!
Őrtűzként égjen sok hegyen,

Bendeffy László dr.: Az Atilla-szobor kérdéséhez

Az idő hiába múlt el felette, emlékét a viselt dolgaiból szövögetett legendákat és hagyományokat másfél évezred sem tudta megemészteni.

Bencsi Zoltán dr. : Koppány és Vattha nyomában...

Mi is azt valljuk, hogy ennek az országnak legnagyobb szerencsétlensége az idegen szellem uralomra jutása. A 900 éves igazságok ma is igazságok. Sajnos, ma jobban, mint 900 évvel ezelőtt.

B. Kovács Fréda : A magyar nép feltámadása

Az örökös életveszély tartotta eleinte össze az embereket. A félelem vezette rá az ősembert, hogy erősebb többedmagával. Az anyai ösztön segített a még homályos észnek: együtt kisebb a veszély.

Alföldi Géza : Árpád vezér

Ott állt, a bika szarvát fogta,
körötte hullámzott
a vásári pesti nép,
s bezárta mélyen a szívét . . .

Átnézett a csodálkozók fölött,
szeme talán a falu tornyát látta,

Bencsi Zoltán dr. : Atilla hagyományok (7.)

A magyarság, mint egynejű nép jelenik meg a történelem színpadán. Soha egyetlen, még ellenséges szerzőtől sem olvashattunk olyasmit, hogy a magyarok többnejűek lettek volna.

Beköszöntő

Takaró Mihály egyik előadását volt alkalmam az interneten meghallgatni, melyben Horthy Miklós kormányzó életét mutatta be és kitért a családi gyökerek ismertetése után a történelmi kor és az ő megv

A Nap Fiai 1973. 3. rész

Emlékezzünk . . . II. Rákóczi Ferenc 1717. október 28-án érkezett Drinápolyba.

IDÉZETEK (1971-73)

Az első világháborúban katona voltam a mozgósítás első napjától kezdve, a legutolsóig. Ezalatt gyakran volt dolgom Zelenika kikötőjében.

Komádi Gyula: MATA HARI

A Romhányi elleni koncepciós per elsőfokú tárgyalásán Dr.

v. Juba Ferencz: A MAGYAR TENGERI HAJÓZÁS őstörténeti vonatkozásai (kivonatok) (szerző kiadása, Bécs, 1982.)

A dravida tengerészeti kultúra szakkifejezéseinek és tudósításainknak a szumir feliratokban való adatai alapján biztosak lehetünk abban, hogy a proto-dravidák kiváló navigátorok és hajósok voltak.

Dr. Mácsay Lengyel Béla: A Kárpátmedence és népi története (2.)

Következtetések: Tekintve, hogy a 40-50 tudós az archeológia tudomány hivatalos képviselői a világon, véleményüket senki nem cáfolhatja meg, míg hasonló lelettel azt megcáfolni nem tudják, így enne

Páll János: MIT ÉRNEK A VALLÁSOK?

Egy szokatlan ténysorozatból indulunk ki annak megállapítására, hogy mit érnek az emberi kultúrák fejlődésére a vallások, a különböző hitfelfogások.

Páll János: Virrad-e Délamerikában?

Nemrégiben zajlott le Pueblában (Mexikó) a III. Délamerikai Püspöki Kongresszus, melyen II.

Elrabolt kincseink: A Tündérek

Csodálatos, élő és működő hitvilágunk lényei nemzedékről nemzedékre óvták, segítették népünket.

Levente herceg

A múltnak örök, nagy homálya,
Talán fellebben a fátyla.
Kegyes a sors, néha-néha, s megmutatja
Miként folyt egykor a világ sora.

Titok lappang, ármány rejlik,

Barczikay Klára: Trianoni Évfordulóra

Ti nagyhatalmak, kik hivatva vagytok
Dönteni nemzetek sorsa felett,
Ti vezetők a húszas Trianonban
Halljátok jajunk földben, föld felett!

Ne legyen nyugtotok haló porotokban,

vitéz Soltészné Guldán Olga: Magyar költők élete gróf Ráday Gedeon 1713-1792

Nógrád megyében, Ludányban született. Apja Ráday Pál, a dúsgazdag földbirtokos, író, költő, államférfi, II. Rákóczy Ferenc titkára, majd erdélyi kancellár, végül Nógrád vármegye követe.

Tartalom átvétel